Bảng giá dịch vụ vệ sinh

Công ty Phúc An xin gởi đến quý khách giá một số dịch vụ vệ sinh như sau


Stt Dịch vụ                         Đvt Đơn giá/vnđ
01 Vệ sinh công trình tổng quát m2 10.000-30.000
02 Vệ sinh kính mặt ngoài m2 15.000-30.000
03 Vệ sinh kính mặt trong m2 6.000-10.000
04 Chà sàn  m2 4.000-17.000
05 Chà sàn đá mài m2 8.000-17.000
06 Đánh bóng sàn đá Marble  m2 150.000-200.000
07 Đánh bóng sàn đá Granite m2 200.000-300.000
08 Đánh bóng đá bóng kính m2 50.000-.80.000
09 Phục hồi sàn đá Marble, Granite m2 200.000-300.000
10 Phủ bóng sàn gạch tàu m2 25.000-50.000
11 Phủ bóng sàn bê tông m2 30.000-80.000
12 Phủ bóng sàn đá rửa m2 50.000-120.000
13 Giặt thảm m2 7.000-20.000
14 Giặt ghế văn phòng Cái 10.000-25.000
15 Giặt nệm Tấm 250.000-350.000
16 Giặt Sofa Bộ 300.000-600.000
17 Giặt màn, rèm Kg 40.000-50.000
18 Vệ sinh bồn nước hộ gia đình Cái 350.000-500.000
 
 
 

KHÁCH HÀNG

đối tác 1
đối tác 2
đối tác 3
đối tác 4
đối tác 5
đối tác 6
đối tác 7
đối tác 8
đối tác 9
đối tác 10
đối tác 11
đối tác 12
đối tác 13
đối tác 14
đối tác 15
đối tác 16
đối tác 17
đối tác 18
đối tác 19
đối tác 20
đối tác 21
đối tác 22
đối tác 23
đối tác 24
đối tác 25
đối tác 26
đối tác 27
đối tác 28
đối tác 29
đối tác 30
đối tác 31
đối tác 32
đối tác 33
đối tác 34