Hình vệ sinh hàng ngày

Dịch vụ cung cấp nhân viên vệ sinh hàng ngày – Là dịch vụ thế mạnh của chúng tôi.
- Công ty vệ sinh công nghiệp Phúc An chuyên cung cấp nhân viên vệ sinh hàng ngày dọn dẹp cho văn phòng công ty, ngân hàng, cao ốc, tòa nhà...
- Với các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ, căn cứ làm nỗ lực làm việc của nhân viên đội ngũ giám sát công trình.

 

KHÁCH HÀNG

đối tác 1
đối tác 2
đối tác 3
đối tác 4
đối tác 5
đối tác 6
đối tác 7
đối tác 8
đối tác 9
đối tác 10
đối tác 11
đối tác 12
đối tác 13
đối tác 14
đối tác 15
đối tác 16
đối tác 17
đối tác 18
đối tác 19
đối tác 20
đối tác 21
đối tác 22
đối tác 23
đối tác 24
đối tác 25
đối tác 26
đối tác 27
đối tác 28
đối tác 29
đối tác 30
đối tác 31
đối tác 32
đối tác 33
đối tác 34